Hydronix

Sondy - charakterystyka ogólna

 

Wszystkie sondy Hydronix są sondami mikrofalowymi działającymi na zasadzie mierzenia absorpcji mikrofal w badanym środowisku. Sonda emituje wiązkę mikrofal kilkadziesiąt razy słabszą od tej wysyłanej przez zwykły telefon komórkowy, skierowaną do badanego materiału a następnie bada jego pochłanianie. Sondy Hydronix są w stanie dokonać pomiaru 25 razy na sekundę podając wartość chwilową wilgoci lub uśrednioną. Wiązka fal penetruje materiał na głębokość od 50 do 100 mm w zależności od rodzaju materiału. Sonda nie jest w stanie mierzyć wilgotności zamrożonych substancji z uwagi na inne właściwości wody i lodu.

Dozowanie wody 1

Niezbędnym warunkiem poprawnego pomiaru jest stałe przesuwanie się mierzonego materiału względem do sondy. Dlatego sondy są montowane na taśmociągach, w klapach spustowych bądź w mieszalnikach gdzie ma miejsce stały ruch mierzonej substancji względem sondy. Obudowa sondy bezpośrednio stykająca się z mierzonym materiałem jest wyposażona w krzemową nakładkę, która chroni ją przed zużyciem.

 Sondy mikrofalowe znalazły zastosowanie przy pomiarach wilgotności : Dancool12

 • kruszyw a zwłaszcza piasku w trakcie produkcji betonu

 • samej masy betonowej w mieszalniku betoniarni

 • materiałów sypkich do produkcji klejów, materiałów izolacyjnych i innych

 • zboża w silosach zbożowych

 • komponentów do produkcji paszy dla zwierząt

 

 

 Hydro Probe

Przeznaczenie: pomiar wilgotności w trakcie dozowania z pojemnika lub taśmociągu.

Mocowanie: w otworze zsypowym materiału lub nad podajnikiem taśmowym

Hydronix-Moisture-ProbeWspółpraca:

 • Hydro-View Display Unit2

 • system sterowania betoniarni lub produkcji

 

 

 

hydronix 4Opis: sonda mikrofalowa mierzy wilgotność w piasku, kruszywach i innych materiałach w pojemnikach kruszywa, silosach i podajnikach. Dla zapewnienia dokład

nych pomiarów jest ważne, aby czujnik był zainstalowany jak najbliżej klapy spustowej i aby ceramiczna tarcza była całkowicie zanurzona w strudze materiału.

 

 Hydro Mix VII

Przeznaczenie: pomiar wilgotności masy betonowej lub innej w trakcie mieszania wewnątrz mieszalnika. Sonda może być mocowana w mieszalnikach planetarnych, turbinowych, wałowych pojedynczych lub podwójnych o pojemności powyżej 0.25M3

 

hydro mix

Mocowanie: w zależności od rodzaju mieszalnika w specjalnie wykonanym otworze w ścianie bocznej lub dnie mieszalnika. Sonda ma bezpośredni kontakt z masą betonową.

Współpraca:

 • Hydro-Control V

 • Hydro-View Display Unit

 • system sterowania betoniarni

Opis: sonda osiąga najwyższą możliwą dokładność dla bieżącego pomiaru wilgotności w mieszalniku. Wykorzystano technologię pomiaru stałej dielektrycznej dla powszechnie występujących materiałów, która dla wody jest koło 20 krotne większa niż dla suchego piasku. Pozwala to bardzo dokładnie określić wilgotność większości produktów. Sonda mierzy całkowitą ilość wody przed jej głowicą poprzez wypromieniowanie fal mikrofalowych o niewielkiej mocy do materiału a następnie pomiar ich pochłaniania. Fala penetruje materiał na głębokość od 50 do 100 mm w zależności od rodzaju materiału. W odróżnieniu od innych technologii obecnych na rynku sonda mierzy nie tylko wilgotność suchego piasku ale także mokre mieszanki aż do około 16% zawartości wody.Sonda Hydro-Mix VII reprezentuje najnowsze osiągnięcia firmy Hydronix łącząc w sobie dokładność, łatwość użycia, możliwość pomiaru temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

 

 Hydro Orbiter

Przeznaczenie: pomiar wilgotności masy betonowej lub innej w trakcieho mieszania wewnątrz mieszalnika poprzez bezpośredni kontakt z masą betonową

Mocowanie: sonda stanowi dodatkową łopatę mieszalnika i obraca się w masie betonowej.

Współpraca:

hydronix 2

 • Hydro-Control V

 • Hydro-View Display Unit

 • System sterowania betoniarni

  Opis: Sonda stanowi dodatkową łopatę wewnątrz mieszalnika i obraca się w masie betonowej. Ponieważ sonda wykonuje ruch obrotowy należy zainstalować specjalny kołnierz poprzez który następuje komunikacja z sondą.

 

 

 

 

 DOZEL-5 Produkt Firmy Technika

Przeznaczenie: współpraca z sondami mikrofalowymi Hydronix, wizualizacja odczytu sond, przekazywanie wskazań sond do systemu sterowania produkcją.

HMI1

Współpraca:

 • Hydro-Probe Orbiter

 • Hydro-Probe II Digital Sensor

 • Hydro-View Display Unit

 • Hydro-Mix V Digital Sensor

 • system sterowania produkcją

Opis: Kontroler wyświetla wskazania sond oraz przekazuje ich wskazania do systemu sterowania produkcją (np. betonu)

 

 Hydro Control V

Przeznaczenie: współpraca z sondami mikrofalowymi Hydronix, wizualizacja odczytu sond, automatyczne dozowanie wody, współpraca z systemem sterującym produkcja betonu

 hydrocontrol

Współpraca:

 • Hydro-Mix V Digital Sensor

 • Hydro-Probe Orbiter

 • Systemem sterowania betoniarni


Opis: Hydro-Control V jest łatwym w użyciu systemem przeznaczonym do kontrolowania ilości wody podczas produkcji betonu. W połączeniu z Hydronix Hydro-Mix V / Hydro-Probe Orbiter jest zaprojektowany aby precyzyjnie uzyskać wymagany poziom wilgotności bez konieczności mierzenia wody, chociaż zalecane jest użycie licznika wody.Przyrząd jest wyposażony w duży ekran pozwalający na monitorowanie takich informacji jak: dostęp do menu, definicje cyklu produkcyjnego, receptur, oraz umożliwia śledzenie przebiegu produkcji. Kontroler może być połączony z systemem sterowania produkcją betonu i wymieniać z nim informacje o przebiegu produkcji jak i receptury.

Kontroler może pracować w 3 trybach:

 • Tryb Auto – sterownik sam dozuje wodę starając się doprowadzić wilgotność betonu do zadanej wcześniej wartości. W związku z tym sterownik musi być podłączony do systemu dozowania wody oraz do systemu sterowania betoniarni który informuje go o fazach produkcji. Sterownik dozuje wodę a następnie informuje system o osiągnięciu przez masę betonową zadanej wilgotności i w konsekwencji możliwości zakończenia naważania.

 • Tryb wyświetlania – sterownik wyświetla mierzoną wilgotność masy betonowej odczytywaną z sond

 • Tryb dozowania – sterownik dozuje zdefiniowane w recepturze wartości wody. W celu realizacji tej funkcji sterownik musi otrzymywać od systemu sterowania produkcją betonu receptury.

 

 

 HYDROZEL - DPG 125 Produkt Firmy Technika

Sterownik DPG-125 jest urządzeniem, które może
współpracować z sondami wilgotności Hydronix.

Urządzenie może pracować w 2 podstawowych trybach pracy:

• jako wskaźnik wilgotności

Na podstawie sygnału z sondy wilgotności urządzenie wyświetla na wyświetlaczu graficznym aktualną wilgotność oraz linię trenu wilgotności, która ułatwia operatorowi uzyskanie wymaganej wilgotności.

• jako sterownik wsadu

Na podstawie wprowadzonych receptur sterownik może sterować dozowaniem wody w celu uzyskania zadanej wilgotności. Proces sterowania może być załączany przez operatora z klawiatury urządzenia, lub przez system sterowania betoniarnią za pomocą wejść cyfrowych, np. wsypanie kruszywa do mieszarki daje sygnał startu dozowania.

Zalety produktu :

 • Niezawodny
 • Łatwy w obsłudze
 • Niska cena
 • Produkt polski

 

Już ponad 30 lat

 • Projektowanie >

  Projektujemy i dostarczamy kompletną dokumentację do szaf elektrycznych i systemów sterowania. Projektujemy i wykonyjemy nietypowe rozwiązania do specjalistycznych zastosowań.
 • Produkcja i montaż >

  Produkujemy specjalistyczne sterowniki mikroprocesorowe i systemy automatyki. Posiadamy certyfikaty CE na wszystkie produkty.
 • Sprzedaż >

  Nasz dział sprzedaży dostarcza wszelkie podzespoły węzłów betoniarskich, mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy automatyki.
 • Serwis >

  Serwisujemy wszystkie produkowane i dostrczane przez nas urządzenia i systemy. Posiadamy niezbędne certyfikaty i autoryzację producentów.
 • 1