Opis systemu

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem i możliwość jego dokładniejszego przedstawienia. Firma Technika od ponad 27 lat reprezentuje w Polsce firmę Cardinal (www.cardet.com) – największego amerykańskiego producenta przemysłowych systemów ważących, tensometrów i elektronicznych sterowników do automatyzacji produkcji oraz firmę Hydronix czołowego producenta systemów pomiaru wilgotności. Opisywany system ELBETPROFI jest wynikiem współpracy z Cardinal i powstał w wyniku analizy rynku i dwuletnich inwestycji ze strony firmy.

KlawiaMix
Nasza oferta dotycząca automatycznej produkcji betonu towarowego spełnia wymagania nowej polskiej i europejskiej normy (PN-EN 206-1) w zakresie dowodu dostawy produkowanego betonu towarowego. Technika instalując system ElbetProfi, zapewnia komputerowe sterowanie betoniarnią oraz jej modernizację w zakresie dozowania i ważenia surowców, badania wilgotności masy betonowej, a także znaczne oszczędności w procesie wytważania betonu. Na proponowany system składa się komputer przemysłowy i tensometry amerykańskiej firmy Cardinal oraz oprogramowanie i szafa sterownicza opracowana przez Technika. W celu sprostania dodatkowym wymaganiom takim jak np. pomiar wilgotności kruszywa czy automatyczne dozowanie chemikaliów współpracujemy z czołowymi światowymi producentami dobierając ofertę do możliwości finansowych klienta. Stosujemy najnowoczesniejsze wagi dozujące oraz mikrofalowe sondy wilgotności firmy Hydronix.

 Pulpit10

 

System

 

Szafa4

 

Sercem systemu jest sterownik przemysłowy i komputer z oprogramowaniem ElbetProfi zaprojektowanym do automatyzacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza takich, w których wymagana jest współpraca z czujnikami tensometrycznymi, sterowania silnikami elektrycznymi i interakcji z operatorem.

Wewnątrz urządzenia można instalować mierniki wagowe bezpośrednio podłączane do czujników tensometrycznych.

Urządzenie jest zamknięte w obudowie szafy sterowniczej, co daje mu odporność na wodę, kurz i pył. Na jego czołowej ścianie znajduje się panel operatora a na pulpicie komputer z dwoma ekranami LCD i klawiaturą.

 

Szafa1

 

 Budowa systemu

Na rysunku przedstawiono poglądowy schemat betoniarni. Programowany Sterownik odczytuje wszystkie sygnały zSzafa2 betoniarni oraz steruje urządzeniami wykonawczymi. Podłączony jest do mierników wagowych odczytujących sygnały z tensometrów zainstalowanych w wadze wody, cementu i kruszywa. Sterownik może obsługiwać do 8 różnych wag i może np. mierzyć poprzez ważenie ilość chemikaliów lub wodę z recyklingu. Sterownik odczytuje także sygnały wejściowe z miernika impulsowego wody, wyłączników krańcowych dźwigu kruszywa, dzięki czemu lokalizuje jego położenie. Wyjściowe sygnały sterujące umożliwiają: sterowanie silnikiem mieszalnika, otwieraniem i zamykaniem klapy spustu betonu, sterowanie klapami spustu kruszyw, uruchamianie silników podajników śrubowych cementu, sterowanie napędem dźwigu kruszywa, spustem cementu z wagi cementu i inne. Sterownik podłączony jest do komputera nadrzędnego zapewniającego współprace z operatorem. Do komputera podłączona jest także  drukarka w celu drukowania dowodów dostawy, receptur i raportów.

Produkcja odbywa się w ten sposób, że operator wybiera recepturę, według której chce wykonać beton a następnie podaje wielkość zamówienia. Znając pojemność mieszalnika system sam oblicza ilość zarobów i rozpoczyna naważanie od sypania kruszyw, cementu i wody. W wersji podstawowej programu operator może wprowadzić korekcję wody ręcznie, od tej pory komputer będzie dozował wodę uwzględniając jej wielkość proporcjonalnie do ilości surowców w każdym zarobie.

Pierwszą czynnością po instalacji systemu jest wpisanie szeregu podstawowych parametrów opisujących węzeł jak np. pojemność mieszalnika, minimalna wielkość zarobu jaką może on wykonać, czasy sypania surowców, ilość litrów wody, które generują pojedynczy impuls w liczniku wody i inne. Ostatnim etapem instalacji jest wpisanie receptur używanych do produkcji betonu. Ta sama receptura wystarcza zarówno do zrobienia np. pełnego mieszalnika jak i jego połowy, ponieważ znając wielkość zamówienia komputer automatycznie odmierzy proporcjonalne wielkości surowców.

 

 

 

 Zalety systemu Elbet

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze korzyści proponowanego rozwiązania:

 • Prostota i łatwość obsługi

 • Raporty, dokumenty transportowe WZ

 • Prowadzi bazę danych klientów

 • Prowadzi bazę danych samochodów

 • Nieograniczona baza receptur

 • Pozwala na rozbudowę systemu

 • Pozwala na bezprzewodowy kontakt z biurem

 • Współpracuje z sondami wilgotności Hydronix

 

Ekran1

sterowka1

 

 

 

Zwiększenie precyzji naważania Z uwagi na sterowanie numeryczne szybkość reakcji systemu jest nieporównywalnie wyższa od możliwości operatora. Dodatkowo system może uruchamiać impulsowanie klap kruszywa, co spowalnia sypanie kruszywa w momencie, gdy jego ciężar zbliża się do żądanej wartości. System kompensuje błędy przy kolejnych zarobach tak, aby całe zamówienie było zgodne z recepturą.   Np., jeśli w trakcie pierwszego zarobu na wagę kruszywa spadła większa ilość surowca mimo uruchomienia zamykania klap we właściwym czasie, system odpowiednio zredukuje wielkość tego surowca przy następnym zarobie tak by spełnić wymogi receptury.
Obsługa receptur System umożliwia wpisanie receptur a następnie na ich podstawie realizuje produkcję. Nowe receptury mogą być dodawane a stare zmieniane bądź kasowane. Wpisując receptury należy zawsze podać ciężar surowców dla 1 m3 betonu. Komputer automatycznie oblicza ilości surowców uwzględniając pojemność mieszalnika a także sytuacje, w których wielkość zarobu jest mniejsza od minimalnej ilości dla danego mieszalnika.
Sterownik przemysłowy Cardinal Zastosowany sterownik przemysłowy jest dostępny w stalowej hermetycznej obudowie chroniącej go od kurzu, pyłu i wody. Klawiatura jest odporna na pył i nie przepuszcza do wnętrza zanieczyszczeń.   Wszystkie produkty firmy Cardinal posiadają certyfikat ISO 9001.
Oszczędność produkcji Możliwość wykorzystywania wody z recyklingu – system po rozbudowie może używać wody używanej wcześniej np. do mycia mieszalnika. Oszczędności z tytułu znacznie zmniejszonego zużycia wody są niebagatelne.
Obsługa dozowników chemii Technika posiada w swojej ofercie dozowniki chemii współpracujące z systemem. Pomiar odbywa się za pomocą przepływomierza a ilość chemikaliów jaka ma zostać dodana jest pobierana z receptury i drukowana na dowodzie dostawy.

 

 Certyfikaty i opinie


Certyfikat ISO dla wag firmy Cardinal

Decyzja Głównego Urzędu Miar

Opinia Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH

Opinia Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych

 

 Dokumentacja


Pełny opis (pdf 0,5MB)

Podręcznik użytkownika (pdf 1,5MB)

 

 

Już ponad 30 lat

 • Projektowanie >

  Projektujemy i dostarczamy kompletną dokumentację do szaf elektrycznych i systemów sterowania. Projektujemy i wykonyjemy nietypowe rozwiązania do specjalistycznych zastosowań.
 • Produkcja i montaż >

  Produkujemy specjalistyczne sterowniki mikroprocesorowe i systemy automatyki. Posiadamy certyfikaty CE na wszystkie produkty.
 • Sprzedaż >

  Nasz dział sprzedaży dostarcza wszelkie podzespoły węzłów betoniarskich, mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy automatyki.
 • Serwis >

  Serwisujemy wszystkie produkowane i dostrczane przez nas urządzenia i systemy. Posiadamy niezbędne certyfikaty i autoryzację producentów.
 • 1